UpnGo in Dordrecht

Intermediair 2de spoor en outplacement

Over UpnGo

UpnGo valt onder de rubriek reintegratie in Dordrecht.

Welkom bij UPnGO - Intermediair 2de spoor en outplacement,

Uit recent onderzoek blijkt, dat meer dan de helft van de werknemers in Nederland zich ander werk wenst. Stelt men zich dit werkelijk voor, dan zijn de gevolgen hiervan op inzet, efficiency, ziekteverzuim en productiviteit omvangrijk. De staat van ‘s-lands financiën moge dan in een crisis verkeren, zo bezien komt hier een belangrijke oorzaak te voorschijn. Motivatie: waarom zou je je echt inspannen voor werk dat niet als zinvol of prettig wordt ervaren? Uitval: Langdurig niet-passend werk verrichten leidt tot burn-out of burn-in. UPnGO is intermediair en uitvoerder voor werkgevers en werknemers in het tweede spoor. Dossierbeheer en loopbaanperspectief scheppen, waarmee werkgever én werknemer beiden gediend zijn.

De coaching en counseling van UPnGO is gericht op het (her)vinden van een carrièredoel in relatie tot de persoonlijke levensdoelen van de medewerker. Stimulerend, activerend, samenwerkend en aanvullend. De personal coach/adviseur van UPnGO legt de basis voor een ondernemende instelling die groeit wanneer er zicht komt op de de individuele levensdoelen. Deze doelen behoren niet tot het terrein van de werkgever, die echter wel gebaat is bij een medewerker met zelf oplossend vermogen.

De coaching en counseling van UPnGO helpen de cliënt de kenmerkende elementen van zijn of haar mens-zijn instrumenteel, dus hanteerbaar te krijgen. Onderzoek en oefening vindt plaats in het kader van de concrete levens- of loopbaansituatie. Handen uit de mouwen! UPnGO wordt ingezet bij loopbaanbegeleiding, outplacement, replacement of arbeidsre-integratie 2despoor. Het resultaat van de coaching en counseling is, dat fixaties in de persoonlijke sfeer, welke een nadelige invloed hebben op de maatschappelijke en persoonlijke koersbepaling, worden weggenomen. Ambities komen in een reëel daglicht te staan, hindernissen worden zichtbaar, illusies doorgeprikt. Dit alles niet in de laatste plaats doordat het e-learning systeem thuis staat en de coach regelmatig op huisbezoek komt.Praktisch leidt de coaching en counseling van UPnGO tot verbetering van:

-mobiliteitszin van de werknemer -sociale flexibiliteit en efficiency -doelgerichtheid en wilskracht -zelfbewustzijn -hernieuwd loopbaanperspectief -verzuimkosten -creativiteit

Neemt u, ondernemer, contact op voor een kennismakingsgesprek? U bent van harte welkom en hoeft voor dit gesprek nog geen beurs open te trekken!


Schrijf een beoordeling, win een iPad

Uw mening is belangrijk. Geef een beoordeling en win een iPad. schrijf review

Contact opnemen

UpnGo uit de rubriek reintegratie uit Dordrecht is gevestigd aan de Remmerstein 64 in Dordrecht. Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer 06-26558602.

Diensten en producten voor reintegratie

Trefwoorden die horen bij UpnGo zijn o.a. :